پنجشنبه هفتم تیر ۱۳۸۶
:. شيطان اولين بت را ساخت .:
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ
 
تاريخ بت پرستى بر مى گردد به زمان حضرت نوح عليه السلام . بت پرستى به اين خاطر شايع شد كه آدم پنج فرزند صالح داشت به نام هاى ((ود))، ((سواع ))، ((يعوق ))، ((يغوث )) و ((نسر)) اول ((ود)) از دنيا رفت . مردم به خاطر مرگ او بسيار غمگين شدند، و در سرزمين بابل اطراف قبر او اجتماع كردند و از آن دور نمى شدند.
هنگامى كه ابليس اين صحنه را ديد، در سيماى انسانى ، نزد آنها آمد و گفت : مى خواهيد براى شما صورتى بسازم كه وقتى به آن نگاه كنيد به ياد فرزند آدم بيفتيد؟
گفتند: آرى .
آن ملعون مجسمه اى براى آنها ساخت . بعد از آن هر يك از فرزندان آدم كه از دنيا مى رفتند، مجسمه اى ساخته و نام او را بر آن مى گذاردند. سپس با گذشت زمان ، شيطان اين مطلب را به نسل هاى بعد هم القا كرد كه نياكان شما اين مجسمه ها را مى پرستيدند، شما هم پرستش كنيد: در اين جا خداوند نوح را فرستاد تا آنها را از بت پرستى باز دارد.
اولين كسى كه بت را در ميان عرب برپا داشت ، ((عمرو بن لحى )) از قبيله ((خزاعه )) بود. او براى انجام كارى به شام رفته بود. در آن جا گروهى را ديد كه بت مى پرستيدند. وقتى از آنها توضيح خواست ، گفتند: ما اين بت ها را پرستش مى كنيم . از آنها باران مى خواهيم ، به ما باران مى دهند. يارى مى طلبيم ما را يارى مى كنند. گفت : ممكن است يكى از اين بت ها را به من دهيد تا به سرزمين عرب ببرم ؟! آنها بتى به نام ((هبل )) كه از عقيق و به صورت انسانى ساخته شده بود به او دادند. آن را به مكه آورد و داخل كعبه نصب كرد. مردم را به عبادت آن فرا خواند. از آن پس ، افرادى كه از سفر مى آمدند، پيش از آن كه به خانه خود بروند بعد از طواف خانه خدا به سراغ بت مى رفتند.(453)
نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 11:49 | | لینک به این مطلب